Sprawozdania finansowe


Bilans 2020 rok

Informacja dodatkowa 2020 rok

Rachunek zysków i strat 2020 rok

Zestawienie zmian w funduszu 2020 rok

 

 

Rachunek zysków i strat 2019

Informacja dodatkowa 2019

Bilans 2019

Zestawienie zmian w funduszu 2019