SIWZ na "Dostawę oleju opałowego lekkiego spełniającego parametry PN PN-C- 96024 do kotłowni olejowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Konopnickiej w Biedrzychowicach"


Dokumenty do pobrania:

Oświadczenie o spełnianiu warunków
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
Formularz oferty
Ogłoszenie o zamówieniu – olej
SIWZ dostawy olej
Szczegółowy opis zamówienia
Wzór umowy dostawy olej