Rejestr zmian

image_pdfimage_print
2018-06-07 14:55:50Ochrona danych osobowychMaciej Baranowskiedycja
2018-06-07 14:46:32Ochrona danych osobowychMaciej Baranowskiopublikowano
2018-06-07 14:46:32Ochrona danych osobowychMaciej Baranowskiedycja
2018-02-06 09:59:11NauczycieleMaciej Baranowskiedycja
2018-02-06 09:55:04NauczycieleMaciej Baranowskiedycja
2018-01-16 14:17:37Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia- dostawa oleju opałowegoMaciej Baranowskiopublikowano
2018-01-16 14:17:37Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia- dostawa oleju opałowegoMaciej Baranowskiedycja
2018-01-02 11:55:39Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie „Dostawa oleju opałowego lekkiego spełniającego parametry Polskiej Normy PN-C-96024 do kotłowni olejowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Konopnickiej w Biedrzychowicach”Maciej Baranowskiopublikowano
2018-01-02 11:55:39Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie „Dostawa oleju opałowego lekkiego spełniającego parametry Polskiej Normy PN-C-96024 do kotłowni olejowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Konopnickiej w Biedrzychowicach”Maciej Baranowskiedycja
2017-12-19 13:41:52Informacja dot. otwarcia ofert złożonych w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Dostawa oleju opałowego lekkiego spełniającego parametry Polskiej Normy PN-C-96024 do kotłowni olejowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Konopnickiej w Biedrzychowicach”Maciej Baranowskiopublikowano
2017-12-19 13:41:52Informacja dot. otwarcia ofert złożonych w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Dostawa oleju opałowego lekkiego spełniającego parametry Polskiej Normy PN-C-96024 do kotłowni olejowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Konopnickiej w Biedrzychowicach”Maciej Baranowskiedycja
2017-12-05 21:15:27Dostawa oleju opałowego lekkiego spełniającego parametry Polskiej Normy PN- C-96024 do kotłowni olejowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Konopnickiej w BiedrzychowicachMaciej Baranowskiedycja
2017-12-05 21:14:34Dostawa oleju opałowego lekkiego spełniającego parametry Polskiej Normy PN- C-96024 do kotłowni olejowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Konopnickiej w BiedrzychowicachMaciej Baranowskiopublikowano
2017-12-05 21:14:34Dostawa oleju opałowego lekkiego spełniającego parametry Polskiej Normy PN- C-96024 do kotłowni olejowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Konopnickiej w BiedrzychowicachMaciej Baranowskiedycja
2017-05-18 14:48:50NauczycieleMaciej Baranowskiedycja
2017-05-18 14:43:08NauczycieleMaciej Baranowskiedycja
2017-02-09 15:32:01Zawiadomienie o wyborze oferty, dotyczy „Dostawa oleju opałowego lekkiego spełniającego parametry PN PN-C- 96024 do kotłowni olejowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Konopnickiej w Biedrzychowicach”Maciej Baranowskiedycja
2017-02-06 21:50:00Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 20057-2017Maciej Baranowskiopublikowano
2017-02-06 21:50:00Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 20057-2017Maciej Baranowskiedycja
2017-02-06 21:49:13Ogłoszenie o unieważnieniu 20047-2017Maciej Baranowskiopublikowano
2017-02-06 21:49:13Ogłoszenie o unieważnieniu 20047-2017Maciej Baranowskiedycja
2017-01-26 21:40:20Zawiadomienie o wyborze oferty, dotyczy „Dostawa oleju opałowego lekkiego spełniającego parametry PN PN-C- 96024 do kotłowni olejowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Konopnickiej w Biedrzychowicach”Maciej Baranowskiedycja
2017-01-26 21:40:14Zawiadomienie o wyborze oferty, dotyczy „Dostawa oleju opałowego lekkiego spełniającego parametry PN PN-C- 96024 do kotłowni olejowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Konopnickiej w Biedrzychowicach”Maciej Baranowskiedycja
2017-01-26 21:39:28Zawiadomienie o wyborze oferty, dotyczy „Dostawa oleju opałowego lekkiego spełniającego parametry PN PN-C- 96024 do kotłowni olejowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Konopnickiej w Biedrzychowicach”Maciej Baranowskiopublikowano
2017-01-26 21:39:28Zawiadomienie o wyborze oferty, dotyczy „Dostawa oleju opałowego lekkiego spełniającego parametry PN PN-C- 96024 do kotłowni olejowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Konopnickiej w Biedrzychowicach”Maciej Baranowskiedycja
2017-01-10 20:03:26OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOSTAWY Olszyna: „Dostawa oleju opałowego lekkiego spełniającego parametry PN PN-C- 96024 do kotłowni olejowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Konopnickiej w Biedrzychowicach”Maciej Baranowskiedycja
2017-01-10 20:02:53OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOSTAWY Olszyna: „Dostawa oleju opałowego lekkiego spełniającego parametry PN PN-C- 96024 do kotłowni olejowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Konopnickiej w Biedrzychowicach”Maciej Baranowskiopublikowano
2017-01-10 20:02:53OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOSTAWY Olszyna: „Dostawa oleju opałowego lekkiego spełniającego parametry PN PN-C- 96024 do kotłowni olejowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Konopnickiej w Biedrzychowicach”Maciej Baranowskiedycja
2016-12-23 11:39:29SIWZ na „Dostawę oleju opałowego lekkiego spełniającego parametry PN PN-C- 96024 do kotłowni olejowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Konopnickiej w Biedrzychowicach”Maciej Baranowskiedycja
2016-12-20 06:35:04SIWZ na „Dostawę oleju opałowego lekkiego spełniającego parametry PN PN-C- 96024 do kotłowni olejowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Konopnickiej w Biedrzychowicach”Maciej Baranowskiedycja
2016-12-20 06:33:54SIWZ na „Dostawę oleju opałowego lekkiego spełniającego parametry PN PN-C- 96024 do kotłowni olejowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Konopnickiej w Biedrzychowicach”Maciej Baranowskiopublikowano
2016-12-20 06:33:54SIWZ na „Dostawę oleju opałowego lekkiego spełniającego parametry PN PN-C- 96024 do kotłowni olejowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Konopnickiej w Biedrzychowicach”Maciej Baranowskiedycja
2016-10-31 13:08:45Krzysztof OżógMaciej Baranowskiedycja
2015-12-23 11:04:50Zawiadomienie o wyborze ofertyKrzysztof Ożógedycja
2015-12-22 23:58:10Zawiadomienie o wyborze ofertyKrzysztof Ożógopublikowano
2015-12-07 21:00:33Dostawa oleju opałowego lekkiego spełniającego parametry Polskiej Normy PN-C-96024 do kotłowni olejowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Konopnickiej w Biedrzychowicach.Krzysztof Ożógedycja
2015-12-07 20:59:48Dostawa oleju opałowego lekkiego spełniającego parametry Polskiej Normy PN-C-96024 do kotłowni olejowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Konopnickiej w Biedrzychowicach.Krzysztof Ożógedycja
2015-12-07 20:58:43Dostawa oleju opałowego lekkiego spełniającego parametry Polskiej Normy PN-C-96024 do kotłowni olejowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Konopnickiej w Biedrzychowicach.Krzysztof Ożógopublikowano
2015-12-07 20:58:43Dostawa oleju opałowego lekkiego spełniającego parametry Polskiej Normy PN-C-96024 do kotłowni olejowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Konopnickiej w Biedrzychowicach.Krzysztof Ożógedycja
2015-09-14 21:11:05NauczycieleMaciej Baranowskiedycja
2014-12-19 15:37:21Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie „Dostawa oleju opałowego lekkiego spełniającego parametry Polskiej Normy PN-C-96024 do kotłowni olejowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Konopnickiej w Biedrzychowicach”Maciej Baranowskiedycja
2014-12-19 15:36:42Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie „Dostawa oleju opałowego lekkiego spełniającego parametry Polskiej Normy PN-C-96024 do kotłowni olejowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Konopnickiej w Biedrzychowicach”Maciej Baranowskiopublikowano
2014-12-19 15:36:42Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie „Dostawa oleju opałowego lekkiego spełniającego parametry Polskiej Normy PN-C-96024 do kotłowni olejowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Konopnickiej w Biedrzychowicach”Maciej Baranowskiedycja
2014-11-28 20:10:22Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego do kotłowni olejowych w ZSP im. Marii Konopnickiej w BiedrzychowicachMaciej Baranowskiopublikowano
2014-11-28 20:10:22Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego do kotłowni olejowych w ZSP im. Marii Konopnickiej w BiedrzychowicachMaciej Baranowskiedycja
2014-10-10 08:21:22NauczycieleMaciej Baranowskiedycja
2014-09-29 13:31:12NauczycieleMonika Citowedycja
2014-09-29 13:25:40NauczycieleMonika Citowedycja
2014-09-27 11:07:24Polityka dotycząca cookiesMaciej Baranowskiedycja
2014-09-27 11:06:22Polityka prywatnościMaciej Baranowskiedycja