Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego


raport o stanie zapewnienia dostępności dla Dolnośląski Zespół Szkół

raport o stanie zapewnienia dostępności dla Szkoła Branżowa I Stopnia

raport o stanie zapewnienia dostępności dla Szkoła Policealna

raport o stanie zapewnienia dostępności dla Technikum

raport o stanie zapewnienia dostępności dla Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące