Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego do kotłowni szkolnych


Ogłoszenie o zamówieniu nr 632198-N-2019

SIWZ dostawy oleju opałowego 2020

ZAŁĄCZNIK NR 1 szczegółowy opis zamówienia

Wzór umowy olej

protokół odbioru wzór

formularz oferty

4A_oświadczenie o spełnianiu warunków

4B_oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

4C_grupa kapitałowa załącznik