Pomoc

image_pdfimage_print

1. Podstawowe informacje dotyczące BIP

Dnia 6 września 2001 r. uchwalona została Ustawa o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz.1198). Określa ona zasady na jakich realizowany jest dostęp obywateli do wszelkich informacji publicznych. Ustawa wylicza również podmioty zobowiązane do udostępniania informacji publicznych. Są to, między innymi organy władzy publicznej. Celem Ustawy jest wprowadzenie jednolitych zasad udostępniania informacji publicznych.
· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), określa sposób przekazywania informacji publicznych przez podmioty określone w Ustawie. Odbywa się to poprzez działanie serwisów internetowych Biuletynu Informacji Publicznej. W rozporządzeniu określono również budowę Podmiotowych Stron BIP.

Zgodnie z tą ustawą Podmiotowa Strona BIP powinna zawierać :

1) Logo – znak graficzny Biuletynu,
2) Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, numer faksu i adres e-mail osób redagujących podmiotową stronę Biuletynu,
3) Instrukcję korzystania z podmiotowej strony Biuletynu,
4) Menu,
5) Statystyki odwiedzin podmiotowej strony Biuletynu,
6) Rejestr zmian treści,
7) Informację dotyczącą sposobu dostępu do informacji publicznych będących w posiadaniu podmiotu tworzącego podmiotową stronę Biuletynu, a nie udostępnionych w Biuletynie,
8) Wyszukiwarkę.

Instrukcja Obsługi:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Biuletyn zawiera wszystkie określone w nim podstawowe elementy, są nimi:

  • menu główne, znajduje się po prawej stronie Biuletynu
  • wyszukiwarka, umieszczona w prawym górnym rogu strony. Po wpisaniu interesującej nas frazy system zwraca listę podstron biuletynu na których znajdziemy wyszukany ciąg znaków.
  • statystki, z informacją ilości odwiedzin poszczególnych podstron znajdują sie na dole każdej ze stron wraz z rejestrem zmian dokonywanych we wpisie.
  • rejestr zmian, znajduje się na każdej podstronie pod zawartością strony, określa datę modyfikacji oraz osobę która dokonała zmian w danym wpisie. Ogólny rejestr zmian strony znajduje się w menu głównym, zawarta w nim jest zbiorcza historia zmian dokonanych w serwisie.
  • instrukcja obsługi, (pomoc) znajduje się jako ostatnia pozycja w menu biuletynu,
  • redakcja, zawiera dane dotyczące osób redagujących Biuletynem, umieszczona w menu biuletynu, druga pozycja od góry, oraz menu górne strony,
  • aktualności, jest to pozycja ruchoma w menu głównym, w zależności od osobistych ustawień osób redagujących stronę biuletynu.
  • mapa strony znajduje się po prawej stronie  w menu biuletynu jak również w nagłówku strony gdzie prezentuje ją ikona rozgałęzionego drzewa.
Data publikacji: 2013-12-29 13:07:12 autor Maciej Baranowski,
Ostatnia modyfikacja: 2014-01-04 21:24:36 dokonana przez Maciej Baranowski
Historia zmian'Historia zmian wpisu
StatystykiOdsłony strony: 3047