OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOSTAWY Olszyna: „Dostawa oleju opałowego lekkiego spełniającego parametry PN PN-C- 96024 do kotłowni olejowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Konopnickiej w Biedrzychowicach”


Dokumenty do pobrania:
4A_oświadczenie o spełnianiuwarunków
4B_oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
4C_grupa kapitałowa załącznik
Formularz oferty
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ przetarg dostawy oleju
Szczegółowy opis zamówienia
Wzór umowy olej