Informacja z otwarcia ofert na dostawy oleju opałowego do szkolnych kotłowni