separator

Informacja dot. otwarcia ofert złożonych w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Dostawa oleju opałowego lekkiego spełniającego parametry Polskiej Normy PN-C-96024 do kotłowni olejowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Konopnickiej w Biedrzychowicach”Data publikacji: 2017-12-19 13:41:52 autor Maciej Baranowski,
Ostatnia modyfikacja: 2017-12-19 13:41:52 dokonana przez Maciej Baranowski
Historia zmian'Historia zmian wpisu
StatystykiOdsłony strony: 490