Dostawa oleju opałowego lekkiego spełniającego parametry Polskiej Normy PN- C-96024 do kotłowni olejowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Konopnickiej w Biedrzychowicach


Komplet dokumentów do pobrania poniżej w załączniku